L'INNOVADOR MÈTODE CONVERSACIONAL


Et permet expresar-te en anglès en nomès dos anys

¿Cóm és el mètode d' Easy Talk?

Tradicionalment s’ensenya la gramàtica anglesa com si fos una assignatura lectiva, com la física o historia: ensenyant dades i conceptes per memoritzar i aplicar als exercisis escrits. Així, en la majoria d'academies després d'aprendre la gramàtica es treballa la lectura, després l’escriptura i finalment el parlar.

Cóm funciona el mètode EasyTalk?

Doncs precisament funciona a l’inrevés: primer escolten, analitzem la gramàtica utilitzada i desprès apliquem el que aprenem en una conversa:
1. A classe visualitzem audiovisuals, de forma que alhora que escoltem els diàlegs observem l’ambient, i la interacció personal a través del llenguatge no-verbal.
2. A classe practiquem els diàlegs per parelles, imitant la pronunciació, l’entonació i el volum de veu.
3. A casa (o al cotxe, o al bus, o caminant) escoltem els mateixos diàlegs, en MP3, de forma repetitiva.
4. A casa veiem series de TV subtitulades en anglès,llegim noticies o altres documents per tal d’adquirir vocabulari.

No ensenyem llistes de vocabulari, treballem llistes d’expressions. L’anglès es un idioma antic i funciona per blocs expressius, molt diferents a la gramàtica llatina com la catalana o espanyola. Tradicionalment els estudiants estudien el vocabulari i després intenten traduir-ho a l’anglès amb la conseqüent frustració, ja que els no funciona. Els audiovisuals estan presentats en l’anglès col•loquial i quotidià, per actors anglesos i americans, de forma que l’alumne s’acostuma a una rica diversitat d’accents i pronunciacions.
A classe fem una varietat d’exercicis perquè les classes siguin dinàmiques i interessants. Per exemple: - Pronunciació: repetim les frases del diàleg per imitar la pronunciació nativa - Exercicis de memorització, per tal d'integrar el material que estudiem - Exercicis de gramàtica escrita, per tal practicar i aprendre dels errors - Exercicis de listening, per acostumar-nos a interpretar correctament l’ interlocutor - Exercicis de writting (dictats), per tal de verificar la correcció ortogràfica - Jocs de converses, per tal de parlar i saber improvisar en anglès - Planificació de la propera classes juntament amb els alumnes, per tal d'assegurar-nos que la classe respon a les necessitats més immediates - Tests i exàmens periòdics per tal de verificar el progrés de cada alumne - Entrevista personal amb el director d'estudis, per tal d'assegurar que l'alumne està progressant adequadament i ajudar-lo a resoldre els seus dubtes, dificultats i bloquejos.

El mètode Easy Talk combina dues fases:

A- La fase activa consisteix en visualitzar els diàlegs en vídeo a classe, repetir els diàlegs en parelles, parlar i expressar-se molt, opinant sobre el tema del diàleg. Desprès analitzar la gramàtica amb el professor.

B – La fase passiva consisteix en escoltar repetidament a casa els mateixos diàleg que veiem a classe, de forma que el nostre cervell absorbeix el vocabulari, la pronunciació, les expressions gramaticals i les col·loquials. També fem llegir i escriure molt els alumnes.

És un mètode d’aprenentatge natural

Es la forma natural, com ho fan els nens petit, que primer escolten repetidament els seus pares, desprès comencen a parlar i finalment aprenen a llegir i escriure. Situem l’alumne en el context de situacions reals, per la qual cosa no requereix memoritzar la gramàtica, si no que l’alumna aprèn en base a la intuïció i la imaginació, que faciliten l’aprenentatge accelerat.

És basa en diàlegs de la vida real

Per tal d’assimilar la comunicació que es produeix en cada situació, les classes es basen en lliçons audiovisuals que simulen situacions de la vida real, el dia a dia de les persones. Els actors parlen en l’anglès quotidià de forma que l’alumne aprèn tant l’anglès gramaticalment correcte, com l’anglès del carrer.

És interactiu, parlant anglès des del primer dia.

Fomenten la comunicació permanent entre companys i amb el professor, parlant sempre en anglès, tot ajustant-nos al nivell de cada alumne, i des del primer dia. Tot i que sembla difícil, els alumnes s’acostumen en poques setmanes.

Un gran valor afegit

Cada mes treballem un tema per presentar al públic. Mitjançant la realització de treballs individuals, i la seva posterior presentació en públic, sobre temes d’interès personal, fomentem la capacitat expressiva, el descobriment constant de les aptituds comunicatives pròpies de cada alumne.

Vols estudiar amb nosaltres, apuntat ara, ¡ i millora en anglès!

Facebook
Instagram