Acadèmia d'anglès a Sant Cugat - Mirasol

Anglès IN-COMPANY

Cursos bonificats per FUNDAE

Cursos subvencionats in-company a Sant Cugat
Un pla de formació personalitzat pels vostres empleats: fem una anàlisi de les vostres necessitats i per tal de dissenyar el curs a mida de cada grup dintre l’empresa, ja sigui enfocant en temàtica específica, en conversa, o en gramàtica, o tot plegat. Teniu tots els avantatges de tenir un professor a l’empresa més tots els avantatges de l’estudi individual amb la flexibilitat horari. Aprofiteu els avantatges del mètode Easy Talk sense desplaçar-vos al nostre centre.
 
L’alumne és responsable de l’aprenentatge
Els alumnes adults aprenen molt ràpid quan agafen la responsabilitat del seu aprenentatge personal, per això participen activament en la planificació de les activitats de classe. Així s’involucren molt més a la classe.

– Classes individuals o en grup

– Avaluacions periòdiques amb informes

– Preparació d’exàmens oficials

Quin és resultat final d’aquesta etapa?
A través del conjunt d’activitats planificades es treballen tots els objectius del currículum prefixat. L’alumne aprèn a dominar l’anglès no només del seu entorn més proper sinó que pot fer abstracció i opinar de temes variats, segons el seu nivell.
Pot escriure correctament i parlar amb seguretat.
 
Què fa falta per assolir aquest resultat?
A més d’assistir a classe, posar atenció i involucrar-se a classe, és important repassar a casa cada classe entre 10 i 15 minuts
 
Què és realment important?
Desenvolupar una disciplina d’horaris de classe i de repàs a casa. És recomanable llegir molt en anglès i vincular tot l’aprenentatge a situacions de la vida real
 

Confia en nosaltres. Matricula't ara i parla anglès!
Truca'ns al 933.941.033 - 634.485.242

Facebook
Instagram