Vol ajudar els seus fills a millorar les notes?

Vosté ho aconseguirà ajudant-los a entendre bé el concepte d’estudi, a organitzar el seu temps, i donant-los eines per millorar la concentració, la comprensió i la memòria

En què fallen los alumnes?

A – Degut a la manca de motivació estudiae de forma pasiva, no activa

B -No planifiquen l´esudi con antelació

C – No capten les ideas fonamentals dels textos

D – Desconeixen les tècniques d´estudi disponibles

Què necessiten treballar per tal de millorar las notes?

A -La velocitat de lectura i la comprensió lectora

B – La participació a les activitats a l´aula de classe

C – El temps dedicat a l´estudi de les assignatures

D – Contrastar els mètodes d´estudi amb altres companys

La manca de motivació i de bons hàbits d’estudi son els principals obstacles dels estudiants. Estudiar per aprovar exàmens NO funciona a curt plaç, però és el que fan la gran majoria de joves. I els mals resultats porten més desmotivació. Pares i professors busquen la forma de trencar aquest cercle viciós

Com qualsevol professional, els estudiants necesiten eines per treballar de forma eficient. Les tècniques d’estudi són les eines dels estudiants que aspiren a millorar les seves notes. Nosaltre podem ajudar a millorar els resultats en poc temps

Els estudiants són com els atletes, que han d’esforçar-se per millorar els seus resultats. Amb uns objectius clars i un programa d’estudi adequat és més fàcil estar motivat.

Els estudiants no saben estudiar si ningú els ensenya, i, igual que els atletes, també necessiten un entrenador que els motivi, els orienti i avaluï els esforços realitzats.

Cursos trimestrals de 20 h d’una classe setmanal:

Adolescents:  Tardes de 17:30 a 19:30

Universitaris: Matins de 10:00 a 12:00 i tardes de 19:00 a 21:00

Vingui a les presentacions del curs per pares i alumnes

– Fixar Objectius

– Posar fites

– Desenvolupar la disciplina d’estudi

– Intendència

-Llegir ràpid i incrementar la comprensió

-Organitzar els continguts

-Pendre bons apunts

-Com fer resums

-On és la vertadera batalla?

-El poder de la intenció

-El poder de la relaxació

-Els mapes mentals.

-La corba de memorització

-Les armes del guerrer

-La importància de la repetició

Tothom és un geni. Però si jutgem un peix per la seva habilitat en pujar un arbre, tota la vida pensarà que és un inútil

Els detalls marquen la diferència en els resultats

Proper curs: Novembre 2018