LA NOSTRA MISSIÓ ES MOTIVAR-TE

Volem que estudis nomès 2 o 3 anys al nostre centre i que volis tot sol

La MISSIÓ de la nostra escola

La nostra MISSIÓ es doble:
1 – Conseguir que els nostres alumnes gaudeixin de l’expereriència aprendre l’anglès, de forma que més que una necessitat sigui un plaer.
2 – Ajudar-los a parlar-ho en el menor temps possible, per tal que la seva inversió de temps i diners sigui la menor possible.

La VISIÓ de la nostra escola

Projectem els alumnes gaudint de noves experiències:
1 – Ampliar les fonts del coneixement gràcies a entendre els mitjans de comunicació d’altres parts de mòn
2 – Comunicar-se amb persones d’altres països, conèixer i entendre les seves cultures
3 – Viatjar amb la confiança de comunicar-se comodament amb l’entorm

%

El teu estalvi de temps i diners