LA NOSTRA MISSIÓ ES MOTIVAR-TE

Volem que en pocs anys al nostre centre puguis volar sense limitacions

La MISSIÓ de la nostra escola

La nostra MISSIÓ es doble:
1 – Conseguir que els nostres alumnes descubreixin els teus talents linguístics i  gaudeixin de l’expereriència aprendre l’anglès, de forma que més que una necessitat sigui un plaer.
2 – Ajudar-los a parlar-ho en el menor temps possible, per tal que la seva inversió de temps i diners sigui la menor possible.

La VISIÓ de la nostra escola

Projectem els alumnes gaudint de noves experiències:
1 – Ampliar les fonts del coneixement gràcies a entendre els mitjans de comunicació d’altres parts de mòn
2 – Aconseguir les titulacions oficials que els permetin assistir a cursos universitaris en anglès i treballar en empreses obertes a tot el mòn.
3 – Viatjar amb la confiança de comunicar-se comodament amb l’entorm

%

El teu estalvi de temps i diners