EL INNOVADOR MÈTODE CONVERSACIONAL


Et permet expresar-te en anglès en nomès dos anys lectius

¿Cóm és el método d' Easy Talk?

Tradicionalment s’ensenya la gramàtica com si fos una assignatura de física o historia: ensenyant dades i conceptes per memoritzar. Després es treballa la lectura, després l’escriptura i finalment el parlar.

Cóm funciona?

Doncs precisament funciona a l’inrevés: primer escolten, desprès parlem, i finalment analitzem la gramàtica:
1. A classe visualitzem audiovisuals, de forma que alhora que escoltem els diàlegs observem l’ambient, i la interacció personal a través del llenguatge no-verbal.
2. A classe practiquem els diàlegs per parelles, imitant la pronunciació, l’entonació i el volum de veu.
3. A casa (o al cotxe, o al bus, o caminant) escoltem els mateixos diàlegs, en MP3, de forma repetitiva.
4. A casa veiem pel·lícules comercials subtitulades,llegim noticies o altres documents per tal d’adquirir vocabulari.

No ensenyem llistes de vocabulari, treballem llistes d’expressions. L’anglès es un idioma antic i funciona per blocs expressius, molt diferents a la gramàtica llatina com la catalana o espanyola. Tradicionalment els estudiants estudien el vocabulari i després intenten traduir-ho a l’anglès amb la consequent frustració, ja que els no funciona. Els audiovisuals estan presentats en l’anglès col·loquial i quotidià, per actors anglesos i americans, de forma que l’alumne s’acostuma a una rica diversitat d’accents i pronunciacions.

El mètode Easy Talk combina dues fases:

A- La fase activa consisteix en visualitzar els diàlegs en vídeo a classe, repetir els diàlegs en parelles, parlar i expressar-se molt, opinant sobre el tema del diàleg. Desprès analitzar la gramàtica amb el professor.

B – La fase passiva consisteix en escoltar repetidament a casa els mateixos diàleg que veiem a classe, de forma que el nostre cervell absorbeix el vocabulari, la pronunciació, les expressions gramaticals i les col·loquials. També fem llegir i escriure molt els alumnes.

És un mètode d’aprenentatge natural

Es la forma natural, com ho fan els nens petit, que primer escolten repetidament els seus pares, desprès comencen a parlar i finalment aprenen a llegir i escriure. Situem l’alumne en el context de situacions reals, per la qual cosa no requereix memoritzar la gramàtica, si no que l’alumna aprèn en base a la intuïció i la imaginació, que faciliten l’aprenentatge accelerat.

És basa en diàlegs de la vida real

Per tal d’assimilar la comunicació que es produeix en cada situació, les classes es basen en audiovisuals que simulen situacions de la vida real, el dia a dia de les persones. Els actors parlen en l’anglès quotidià de forma que l’alumne aprèn tant l’anglès gramaticalment correcte, com l’anglès del carrer.

És interactiu, parlant anglès des del primer dia.

Fomenten la comunicació permanent entre companys i amb el professor, parlant sempre en anglès, tot ajustant-nos al nivell de cada alumne, i des del primer dia. Tot i que sembla difícil, els alumnes s’acostumen en poques setmanes.

Un gran valor afegit

Cada mes treballem un tema per presentar al públic. Mitjançant la realització de treballs individuals, i la seva posterior presentació en públic, sobre temes d’interès personal, fomentem la capacitat expressiva, el descobriment constant de les aptituds comunicatives pròpies de cada alumne.

Vols estudiar amb nosaltres, apuntat ara, ¡ i millora en anglès!

Facebook
Instagram