No somos superhéroes

No somos superhéroes

A algunos les parece que aprender inglés es cosa de superhéroes, nada más lejos de la realidad. Me contaba Enric, un alumno de la academia, que después de muchos intentos de aprender inglés ya pensaba que era inútil para este idioma y quería abandonar. Hasta que no aprendió el modo de estudiarlo no tuvo la fuerza moral para dominarlo

Quiero explicar cómo aprendí yo mi segundo idioma extranjero: Me di cuenta de que si no repasaba en casa los ejercicios hechos en clase no avanzaba. Mis compañero parecían saberlo todo y yo me quedaba como un tonto.

Primero tuve que aprender a organizar la forma de estudiar el idioma, o sea, el tiempo que dedicaba en casa y las actividades que hacía para aprender en ese precioso tiempo. A partir de ese momento poco a poco me fui sintiendo seguro y fui mejorando. La organización de mi tiempo libre fue la clave para dominar el inglés

Hasta que no aprendes las pequeñas técnicas de estudio de idiomas no progresas. No es fácil, pero muchos lo hemos conseguido. Por ejemplo aprender la pronunciación es tan importante como aprender la gramática. Siempre se suela comenzar por la gramática,  pero es un error. Hay que mirar videos de pronunciación, pues son la clave de comprender cuando te hablan, o cuando ves una entrevista o reportaje en inglés.

No hay que olvidar ciertas Apps que te ayudan a reforzar el inglés de forma divertida y en ratos libres. Es increíble cuántas cosas puedes practicar con el móvil.

Aprender el idioma con mi grupo fue muy motivador. Esforzarnos juntos me  dio un fuerte impulso que me ayudó a vencer las dificultades, que no son pocas: Falta de tiempo, mala memoria, mucho vocabulario, repetir errores básicos, etc.

Enric que comentaba que quería aprender inglés con películas pero era bastante frustrante: es difícil comprender el vocabulario, las frases, el acento,  un segundo sentido, el humor, etc.  Cierto, no es la forma más adecuada. Lo que sí es interesante es aprender con series, pues aprendes a conocer a los personajes, su forma de ser, su talante y se  hacen previsibles, con lo que entenderles es mucho más fácil.

Sant Patrick

Els països de parla anglesa també tenen grans celebracions, com Saint Patrick. I per si de cas voleu demostrar la vostra cultura internacional en la propera festa, heus aquí algunes dades divertides que  potser no sabeu sobre aquesta festa anuals. – Proliferació de festes i desfilades:
El Dia de Sant Patrici va començar com una festa religiosa a Irlanda, però es va convertir en un motiu de celebració pels irlandesos de Nord-amèrica, d’acord a Timothy Meagher, professor d’història a la Universitat Catòlica de Washington DC. Als Estats Units, el Dia de Sant Patrici es va celebrar per primera vegada amb banquets en els clubs d’elit a Boston, Filadèlfia, Nova York, Charleston, S. C. , i Savannah, Ga. , va dir Meagher. A continuació, les celebracions es van expandir a les desfilades. Nova York va organitzar la primera desfilada del Dia de Sant Patrici al 1762, i a mitjans del segle 19 les desfilades eren ja comunes, va dir. “Les desfilades són una declaració per mostrar els nostres colors, mostrant la nostra gran participació, demostrant que som poderosa i important”, va dir Meagher del paper de les desfilades en la celebració de la identitat irlandesa-americana. La desfilada més curta del Dia de Sant Patrici als Estats Units, es diu que és a Hot Springs, Arkansas. , on els manifestants vestits de verd marxen 98 peus abans de posar el punt i final. – Litres i litres de Guinness:
La cervesa negra irlandesa és la beguda preferida el Dia de Sant Patrici. En un dia típic, els nord-americans beuen al voltant de 600. 000 litres de la cervesa amb seu a Dublín. Però el dia de Sant Patrici, uns 3 milions de “pints” de Guinness són consumits, segons diu l’empresa Guinness en un correu electrònic al diari USA TODAY Network. Estàs pensant en prendre una pinta a la festa major? Consells de Guinness per servir a la perfecció: inclineu el got a 45 graus quan aboqueu fins a tres quarts de la seva capacitat, després deixeu que la cervesa assenti abans d’omplir el got fins a dalt. Els analistes prediuen que es consumiran 13 milions de pintes de Guinness a tot el món, durant les vacances d’aquest any. – Trèvols ‘ofegats’ en els esperits:
La llegenda diu que Sant Patrici va utilitzar el trèvol de tres fulles per explicar la Santíssima Trinitat cristiana. Però Freeman va dir: “No hi ha evidència que St. Patrick mai ho hagi fet. ”

Tradicions tan primerenques com el segle 17 incorporaven la planta, va dir Mike Cronin, autor del llibre “Portant el verd: Una història del Dia de Sant Patrici”. La gent feia servir trèvols en els seus abrics i acabaven el dia “ofegant el trèvol” (col·locant-lo en un got de whisky abans de beure), va dir Cronin. Cada any, el president d’Irlanda envia al president d’EUA un bol de vidre ple de trèvols, en honor a les festes. – Follets de la sort (“duendes”):
Els follets d’avui dia, els petits homenets borratxins, generalment de galtes rosades vestits de verd, provenen del folklore irlandès. I en el cas que t’estiguis preguntant el valor actual de mercat de l’olla  d’or d’un follet (que conté 1. 000 monedes d’or, amb un pes d’una onça cadascun) és de 1,2 milions de dollars, d’acord amb WalletHub. El primer esment registrat d’un follet es remunta al segle 8, que ve de la paraula “luchorpán”, que significa ” cos petit” per descriure esperits de l’aigua, d’acord amb John i Caitlin Matthews en L’Enciclopèdia d’Elements de Criatures Màgiques. Un altre possible origen és el déu irlandes Lugh, la variant Welch del qual és conegut com un dels “Els Tres sabaters d’or”. També hi ha la fada irlandesa Cluricaune, “un esperit astut que busquen cellers, begudes, fuma i juga males passades,”  descriuen els Matthewses. La Cluricaune va ser popularitzada al 1825 en una publicació anomenada Llegendes de Fades. – Americans irlandesos:
Mentre que a molta, molta gent li agrada celebrar la festa als EUA, 33. 100. 000 és el nombre oficial dels residents dels Estats Units que actualment reclamen ascendència irlandesa, segons WalletHub. com, que equival a set vegades tota la població d’Irlanda.

Errors freqüents en anglès (III)

8. Mala traducció dels pretèrits, perifràstic i indefinit

Primer de tot, el pretèrit perifràstic sempre es tradueix en anglès pel past simple; no hi ha cap excepció. Així Vam anar-hi = We went there, No va fer res = He didn’t do anything, etc. A més, el pretèrit indefinit se sol traduir pel present perfect: Sempre he viscut a Catalunya = I have always lived in Catalonia, Encara no els he vist = I haven’t seen them yet, etc. Ara bé, mentre que el català no fa servir mai el perifràstic per a accions acabades avui, l’anglès sí que utilitza el past simple. Així Fa una hora que he dinat = I had lunch an hour ago, Li he trucat a les dues = I called him/her at two, Els hem vist aquest matí (dit a la tarda) = We saw them this morning, etc. Fins i tot quan l’acció acaba de passar —per exemple, si algú demana Perdona, què has dit?— l’anglès vol el past simple: Sorry, what did you say? Per tant, podem dir que, a grans trets, el pretèrit indefinit es tradueix en anglès per present perfect excepte quan es tracta d’accions concretes acabades avui, cas en què es tradueix per past simple. Però malauradament hi ha contraexcepcions.

Un ús del present perfect en anglès és expressar accions acabades que tenen rellevància en el present. Dit altrament, lliga accions acabades amb el mateix moment en què som. Per exemple, si algú, a l’hora de col·locar els aliments després de la compra setmanal, demana a l’altre On has posat el peix?, és si fa no fa igual a dir On és el peix? (temps de present) i així empra el present perfect: Where have you put the fish?. En canvi, si les persones són al passeig prenent un cafè i un pregunta a l’altre: Per cert, on has posat el peix?, se centra l’atenció en una acció acabada; per tant, fa servir el past simple: By the way, where did you put the fish?

Un altre exemple. Si un noi diu als pares: He fet els deures, l’ús de present perfect en anglès, I’ve done my homework, implica que espera una reacció dels pares, mentre que l’expressió I did my homework simplement comunica un fet.

L’últim exemple: Si algú vol demanar Per què t’han donat aquests llibres?, la pregunta Why did they give you these books? implica que vol saber quina era (passat) llur motivació. En canvi, la pregunta Why have they given you these books? implica que vol saber per què la persona els vol (present).

9. Confusió entre still, yet, already i any more/longer

En expressions de temps, el mot still sempre indica continuïtat; es tradueix per encara: They still have my car = Encara tenen el meu cotxe; Are they still sleeping? = Encara dormen?; They still haven’t paid me! Encara no m’han pagat! (és a dir, continuen sense pagar-me). El mot yet s’usa per a preguntar si una acció ha succeït, cas en què es tradueix per ja, o per a negar que tal acció hagi succeït, quan es tradueix per encara: Have you had breakfast yet? = Ja has esmorzat?, The postman hasn’t come yet = Encara no ha vingut el carter. Nota: Oracions que comencen per encara no es poden traduir de dues maneres: la primera vegada que ho diem fem servir yet: Encara no hi he anat = I haven’t gone there yet. Però si més tard repeteixo això, es tracta d’una acció negativa continuada i dic: I still haven’t gone there.

En expressions de temps, el mot already sol suscitar o expressar sorpresa. Per exemple, si algú pregunta Why aren’t you doing your homework? i l’altre respon I’ve already done it! (Per què no fas els deures? Ja els he fet!), tal resposta causa la sorpresa del qui pregunta. I si algú, en veure el rellotge diu: Is it nine o’clock already? (Ja són les nou?), expressa sorpresa pel fet que sigui tan tard. Nota: L’oració Ja has acabat? es pot traduir de dues maneres. Si la pregunta exigeix una resposta sí o no, es diu Have you finished yet? En canvi, si és una expressió de sorpresa, hom diu Have you finished already?

Finalment, els girs any more/longer i no longer indiquen que ja no es fa el que es feia abans. Així les oracions They don’t go out together any more/longer i They no longer go out together es tradueixen per Ja no surten junts.

10. Mala pronunciació de «vocal neutra + r»

En el català oriental, la preposició per es pronuncia amb vocal neutra: /pcr/. Així, doncs, fa rima, si fa no fa, amb els mots anglesos her /hcr/, were /wcr/ i sir /scr/, els quals, malauradament, sovint es pronuncien /hèr/, /wèr/ i /sir/. (En anglès britànic les pronúncies són /hcc/, /wcc/ i /scc/, respectivament.) Afegint-hi una o dues consonants tenim alert /e·lcrt/, / bird /bcrd/, burn /bcrn/, first /fcrst/, shirt /xcrt/, skirt /skcrt/ i third /2crd/ (2 representa la z castellana). (En anglès britànic es canvia la r d’aquests mots per vocal neutra: /e·lcct/, /bccd/, etc.). O sigui e, i i u es pronuncien neutres quan es troben davant de r+consonant o r final de mot. Més exemples: mercy /mcr·ci/, germ /tjcrm/, fir i fur /fcr/, dirty /dcr·ti/, church /txcrtx/ i hurt /hcrt/.

Encara que la reproducció d’aquests mots és més fàcil per a persones els dialectes dels quals tenen la vocal neutra, per als altres el so de la vocal neutra, com a mínim, no és estrany i en principi no hauria de costar gaire d’imitar.

Errors freqüents en anglès

Errors freqüents en anglès

http://www.nuvol.com/opinio/els-deu-errors-mes-frequents-en-angles/

Tant si volem com si no, els nostres raonaments són determinats pels pensaments, i és inevitable que, a l’hora d’expressar‑nos inicialment en una llengua forestera, utilitzem les formes i construccions amb les quals ja estem familiaritzats. Encara que el català i l’anglès tenen en comú molts elements gramaticals —de sintaxi, de vocabulari, de fonètica, d’entonació i fins i tot de morfologia—, cal aprendre quan la intuïció ens traeix. Per això hem decidit recollir en aquest article alguns dels errors que sovint es cometen quan ens expressem en anglès.

Una màquina d'escriure antiga | Foto: Pixabay

Una màquina d’escriure antiga | Foto: Pixabay

 

1. Arrive in, arrive at; reach; get to però no arrive to

En anglès es fa servir arrive in davant de ciutats i països i arrive at davant de llocs concrets (l’hospital, l’aeroport, l’hotel, la festa, etc.), però el gir arrive to no s’usa gairebé mai. Pel que fa al verb reach, implica ‘arribar a un punt límit’. Per tant, expressions com reach the top/bottom (arribar al cim/fons), reach the/a point (arribar [a un / al] punt), reach the end (arribar al final), etc., són més freqüents que les que empren arrive. També se sol dir reach a/the conclusion (arribar a una/la conclusió).

Dit tot això, el gir get to es fa servir davant de ciutats, països i llocs concrets amb la mateixa freqüència que arrive in i arrive at, i també és sinònim de reach. Així podem dir tant We arrived in Barcelona com We got to Barcelona, tant She arrived at school early com She got to school early i tant They reached the top of the ridge com They got to the top of the ridge (Vam arribar a Barcelona, Va arribar d’hora a l’escola i Van arribar al cim de la carena).

2. Confusió entre this i these (aquest -a i aquests -es)

En principi, la diferència entre aquests dos mots demostratius és molt fàcil d’entendre: this és singular i correspon a aquest -a, mentre que these és plural i correspon a aquests -es. El problema rau en la pronuncia, ja que hi ha una tendència a pronunciar la i de this com una i llatina i de pronunciar sorda les lletres se final del mot de these. El resultat és que es pronuncien si fa no fa igual i d’aquí ve la confusió. A saber, tots dos comencen amb el so ð (la ‘d’ de cada), però el mot this es pronunica /ðés/, amb una e tancada i la s sorda, mentre que these es pronuncia /ðiïz/, amb una i de durada doble (com en la forma verbal canviï) i la s sonora. Per tant, this fa rima, si fa no fa, amb el mot català més, i these amb el mot anglès please (o, si es vol, amb les lletres subratllades en el mot pisa,, però donant doble valor a la vocal i).

3. Construccions amb inversió que no s’han d’invertir

Com molts ja sabem, per a fer la majoria de preguntes en anglès cal invertir el subjecte i l’auxiliar; per exemple, How much do they cost?, Where has he worked? i Who can we ask for help? (Quant costen?, On ha treballat?, A qui podem demanar ajut?). Ara bé, hi ha dos casos en què aquesta inversió no es fa: primer, quan es tracta d’una pregunta indirecta, i segon, quan la paraula interrogativa fa de subjecte. En són exemples del primer cas I don’t care how much it costs (no …how much does it cost), Do you remember where he has worked (no …where has he worked)? i I don’t know who we can ask for help (no …who can we ask…). (Tant me fa quant costa, Recordeu on ha treballat?, No sé a qui podem demanar ajut). Un altre exemple: Les teves claus són aquí però no sé on són les meves = Your keys are here but I don’t know where mine are.

El segon cas és una mica més difícil. Com que estem acostumats a utilitzar expressions complexes per a fer preguntes, sembla mentida que hàgim de traduir les oracions Qui va venir? i Què va passar per Who came? i What hapened? Però si féssim servir la construcció habitual, «paraula interrogativa + auxiliar + subjecte + verb», com que la paraula interrogativa i el subjecte són iguals, resultarien les absurditats Who did who come? i What did what happen?. Observem que en l’oració A qui estimes = Who do you love?, el subjecte és tu i es fa servir la construcció habitual. En canvi, quan diem Qui t’estima?, el mot interrogatiu qui fa de subjecte, per tant en anglès és Who loves you?. Més exemples: Qui l’ha vist? = Who has seen him?; Què et va fer enfadar tant? = What made you so angry?, i Quines parelles han tingut fills = Which couples have had children?

Juegos en Inglés

Aprender con juegos en inglés

En el hogar, tanto los niños, como los adolescentes o como los adultos, adquirimos las habilidades y los conocimientos que necesitamos para desarrollar los temas que realmente nos interesan. Sin embargo, el entorno escolar no siempre despierta el interés por las materias curriculares, y por ello las alumnos tienen gran dificultad en progresar en sus estudios y por ello se produce el conocido y temido fracaso escolar.

Este fracaso escolar también se da en las academias de inglés. Muchos alumnos han abandonado sus estudios de inglés porque se han visto desbordados por su dificultad. La mayoría de estas personas se dicen a si mismas ‘el inglés no es lo mío’ pero no se dan cuenta que el problema no está en ellos, sino en el método de enseñanza.

Es por esta razón que, en Authentic English, hemos buscado las claves del aprendizaje del inglés. Y una de estas claves es el uso de juegos en inglés en las aulas

El juego siempre ha destacado en las primeras etapas del desarrollo del niño para ir perdiendo todo protagonismo en la etapa adulta. Nosotros, en Authentic English, apostamos por los juegos en inglés, pensamos que debe ser el motor principal del aprendizaje a cualquier edad. Voy a explicar las razones:

  1. La mayor parte de las personas disfruta jugando. Una prueba de ello es que Internet está plagada de webs y aplicaciones para jugar en inglés y en cualquier idioma. Por ello nuestro método busca despertar las emociones, y los juegos son un gran recurso para ello: tener desafíos, recompensas, alimentar la competitividad, las sorpresas. En nuestras clases cultivamos la motivación, el deseo de aprender, las relaciones inter-personales. Es así como los alumnos se enfocan en su estudio, porque encuentras las emociones que les motivan.

 

  1. La interactividad del juego estimula la mente, la memoria, la inteligencia, la creatividad. También la autoconfianza, el autoconocimiento. Por ello los alumnos que juegan se involucran en el aprendizaje, y lo hacen suyo.

 

  1. Los juegos en inglés facilitan la práctica de lo que se estudia, la cual cosa permite tanto equivocarse como acertar, que es igual a conseguir el éxito. Todo ello en un ambiente distendido, sin tensiones, sin miedo a consecuencias. Y todo ello a una gran velocidad. Los juegos nos permiten equivocarnos y aprender de los errores de forma muy rápida, y disponemos de nuevas oportunidades para aplicar lo que aprendemos de forma muy rápida.

 

  1. Los juegos nos permiten ser protagonistas en lugar de meros expectadores. Hay muchas teorías educativas que apoyan el uso de juegos.

 

Hay varias teorías que apoyan estos conceptos. Por ejemplo el Constructivismo: esta teoría sugiere que las personas crean su conocimiento a través de lo que ven, leen , oyen y hacen. Así los juegos permiten construir el conocimiento mediante la toma de decisiones y la interacción con el mundo del juego, construyendo así la comprensión de los contenidos.

La teoría del Aprendizaje Situacional postula que las personas aprenden mejor cuando se encuentran en contextos auténticos y cuando interactúan con los demás en lugar de esperar a recibir los conocimientos que se evaluarán más adelante. El aprendizaje con juegos aplica esta teoría mediante la creación de experiencias y permitiendo al alumno la oportunidad de jugar a través de diferentes situaciones.

  1. Los juegos crean procesos afectivos y cognitivos. El proceso cognitivo conlleva funciones como la síntesis, la comprensión, la evaluación y el análisis que normalmente se asocian con el aprendizaje. Los juegos crean el dominio cognitivo cuando los jugadores toman decisiones basadas en la información que encuentran – que requiere el recuerdo, comprensión, análisis, etc. Por otra parte, los procesos afectivos son los que controlan nuestros valores, motivaciones, actitudes, estereotipos y sentimientos e implica el desarrollo de diferentes habilidades como: estar abierto a nuevas experiencias, hacer frente a los desafíos, la valoración de uno mismo y los demás o la gestión de las emociones, entre otras.

Estos procesos emocionales, de desafío e interacción personal son aspectos presentes en los juegos, que quedan fuera de procesos del pensamiento cognitivo y que no se hayan en otros métodos de aprendizaje, lo cual permite trabajar habilidades a un nivel superior.

Después de estos cinco argumentos expuestos se puede afirmar, que a través del juego, los retos, etc. se fomenta la motivación intrínseca del aprendizaje pues ofrecen una respuesta inmediata y la oportunidad de aprender sobre la marcha, y finalmente el alumno termina su experiencia con un mayor conocimiento y una mayor confianza en sus habilidades…

Así, para resumir, todos disfrutamos jugando ¿a quién no le gusta jugar? Entonces, ¿por qué no combinar el aprendizaje de inglés con los juegos?. La mayoría de juegos son aptos para practicar inglès: juegos de cartas, juegos con la pizarra, entrevistas simuladas, adivinanzas, juegos de mesa, juegos de dibujar, juegos de explicar imágenes o movimientos, juegos de palabras, de números, etc. La verdad es que las posibilidades son innumerables y para todos los gustos. Pero lo mejor son los excelentes resultados de la aplicación de los juegos en inglés en el aula de idiomas.

Pronunciación en inglés

El Problema de la pronunciación en inglés

Todos los idiomas están íntimamente ligados a la historia del país donde se habla. La lengua inglesa es muy antigua, y al igual que el francés, ha ido evolucionando de forma desordenada. Se trata de una lengua germánica, y por tanto tiene raíces alemanas, pero también mucha influencia del francés y algo de español. La gran dificultad para el estudiante de inglés es que su lectura y su escritura no coinciden, así que el estudiante tiene que aprender las dos, y la inversión de tiempo y esfuerzo para alcanzar una buena pronunciación en inglés es considerable.

Ahora bien, ante la escasez de tiempo la mayoría de alumnos de inglés prefieren aprender a hablar bien que a escribir bien, ya que la comunicación verbal tiene un peso mucho mayor que la escrita. Además, debemos tener en cuenta que hoy día el correo electrónico constituye una forma de comunicación muy informal y que, por tanto, la torpeza ortográfica no está tan mal vista como en un documento impreso en papel. Así la necesidad de mejorar la pronunciación en inglés es acuciante, ya que de otra manera no se nos entiende. Por otro lado, nuestra habilidad para hablar con una pronunciación en inglés correcta es determinante tanto para el éxito de nuestra comunicación como para nuestra autoestima.

En la mayoría de academias de idiomas tradicionales se dan clases con mucha gramática y muy poca conversación (y casi nada de corregir la pronunciación) en los primeros 4 años. Entonces, cuando tienes el nivel B2, que corresponde al First Certificate, y como complemento, ofrecen clases de conversación. O sea, que primero pagas por aprender gramática y después pagas a aprender a hablar (y quizás pronunciar en inglés), pero antes necesitas tener el nivel B1 o B2. En estas clases opcionales se facilita la conversación y se corrige la pronunciación de cada alumno, pero de forma convencional, o sea, corrigiendo los fallos de pronunciación a medida que hablas, alumno por alumno.

La pronunciación en Inglés en Easy Talk

Nosotros, con nuestro moderno e innovador método de enseñar inglés, queremos que los alumnos habléis en clase desde el primer día, aunque sólo digas tu nombre, tu edad y dónde vives. Por ello combinamos las actividades de listening y speaking con la gramática. Hay que aprender la gramática para avanzar en la comprensión del idioma, pero nos enfocamos mucho en el speaking, sobre todo el ‘speaking coloquial’, que es el que se usa con las personas de forma habitual.

Y este es el propósito de leer los diálogos de las películas y después repetirlos por parejas. El profesor también corrige la pronunciación en inglés de cada alumno de forma inmediata, o sea, corrigiendo los fallos de pronunciación a medida que hablas. La diferencia en nuestra academia es que complementamos esta actividad con la audición de conversaciones fuera del aula. Entregamos a cada alumno los MP3 de las conversaciones para al escucharlas de forma repetitiva vayan adquiriendo de forma inconsciente la pronunciación inglesa de los actores.

Esta es la forma en que aprenden los niños pequeños: escuchando a sus padres de forma repetitiva los mismos mensajes. Con el tiempo cada niño comienza a comprender los mensajes, a distinguir las palabras y a imitar la pronunciación de sus padres. Ésta es la forma en la que se perpetúan los acentos de cada región del mundo. Así, escuchando de forma repetitiva las conversaciones, es cómo podemos aprender a pronunciar correctamente las frases en inglés.

De mi experiencia personal puedo decir que, como alumo de francés (mucho después de aprender el inglés), mi pronunciación era horrible. Dado que el español es un idioma cuyas sílabas que suenan muy fuerte, con sonido cerrado, me parecía misión imposible modular mi voz para lograr pronunciar las vocales tan abiertas del francés, así como vocales nuevas i desconocidas para mí. En mi primer viaje a Francia para chapurrear francés me daba vergüenza escuchar mi propia dicción. Pues bien, después de varios meses escuchando diálogos en francés, de forma totalmente inesperada y para mi sorpresa, mi garganta comenzaba a emitir sonidos muy parecidos a la pronunciación de los franceses. No podía creerlo, pero así era, yo mismo estaba sorprendido de cómo comenzaba a hablar con un poco de pronunciación francesa. Y esa mejoría fue aumentando notablemente con el tiempo, de forma que ya pronunciaba las vocales en francés de forma natural y sin sentir que forzaba la voz.

Así, puedo afirmar, por mi propia experiencia, que se puede aprender la pronunciación en inglés correcta sin esfuerzo, a condición de hacer el esfuerzo de escuchar conversaciones en inglés de forma repetitiva. En efecto, es un aprendizaje inconsciente e intuitivo, con resultados extraordinarios.

Bien, para resumir diré que el desafío de aprender la gramática inglesa y además hablarlo con una pronunciación digna se resuelve de dos formas diferentes:

A-O bien viajas a un país angloparlante y te quedas una buena temporada, o bien,

B- Aprendes desde tu país, con la facilita del método conversacional que propone Easy Talk. Puedes seguir el método viniendo a clases o bien desde tu casa con el “profesor a distancia”.

Ambas opciones son buenas pera que tu pronunciación en inglés mejore, puedes elegir según tus necesidades. Si no puedes venir a clase enciende el ordenador y conéctate al aula virtual.